Over Janusshop.nl

Janusshop.nl

Janusshop.nl is dé webwinkel van ‘t Waoterrijk, onderdeel van Carnavals Organisatie Nuland. In deze online winkel van Janus vind je alleen de officiële Waoterrijkse Merchandise. 

't Waoterrijk

‘t Waoterrijk bestaat 55 jaar, een jubileumseizoen! We kunnen haast niet wachten om er samen met alle carnavalsvierders en niet te filmen zo’n mooi jaar van te maken!”

Veel ‘buitenlandse’ mensen staan verbaast te kijken als ze rond carnavalstijd door ‘t Waoterrijk rijden.
Heel ‘t durp kleurt geel en blauw.
Van versierde veurgevels en etalagies, tot compleet gedecoreerde straoten.
Een prachtig gezicht!